Tofuture Academy Subitems Header

Tofuture ACADEMY

COURSES AND TRAININGS

Transition to GRI Standards

Home/Transition to GRI Standards
Loading Events
Register

(In Finnish below)

GRI CERTIFIED TRAINING MODULE – Advanced level

GRI organization has published the new GRI Standards late 2016. This year 2018 companies were able to publish GRI reports according to G4 framework but from 1st of July 2018  it is required to use the GRI Standards.

The aim of the Transition to GRI Standards training is to help the users of GRI G4 Guidelines to make a smooth transition to GRI Standards.

 

A half day training for Transition to GRI Standards will be organized in Espoo, Finland 19th of September 2018.

 

It is important that the participants of this course have a good knowledge of how to use the G4 Guidelines. At the end of the module you will be able to understand the differences between GRI G4 Guidelines and the GRI Standards and will become eligible for a certificate of attendance provided by GRI.

Course Program

Part 1 – Introduction

Why transition to GRI Standards, what it means, summary of new features

Part 2 – Overview of GRI Standards:

How to use the Standards, new format, summary of content clarifications

Part 3 – Universal Standards:

GRI 101 Foundation, GRI 102 General Disclosures, GRI 103 Management Approach

Part 4 – Topic specific Standards

Overview of the topic specific Standards, Merged Aspects

Part 5 – Key content clarifications

Clarification of the term “Impacts”. Topic boundary, reporting on material topics not covered by the GRI Standards

Part 6 – Additional resources

Resources to support your transition to Standards

Information

Who

GRI certified training module “Transition to GRI Standards” is intended for those already familiar with the GRI G4 Guidelines.

For others who are interested in the sustainability reporting but not having experience on the GRI G4 Guidelines, we provide a two day GRI Standards Certified Training Course to get more comprehensive understanding how to use the GRI Standards for their sustainability reporting process.

When

The Transition to GRI Standards course will be organized in Espoo at Tofuture premises.

The address is:

Life Science Center

Keilaranta 16 B

02150 Espoo, Finland

The course starts at 9:00 am and ends at 1:00 pm. We provide light breakfast before the course and refreshments during the training.

Investment

The Transition to GRI Standards training course fee is 400 EUR (VAT 0 %) and includes in addition to the training material also breakfast and coffee/snacks during the breaks.

The trainers are leading Finnish sustainability specialists: Mikael Niskala and Tomi Pajunen, who are also certified by the GRI organization.

Register

Register

 

 

We are happy to provide more info if needed! Send an email to academy@tofuture.eu or call us +358 (0)40 450 30 33.

Cancellation Policy

If you need to cancel your participation in less than 7 days before the course, we will charge 50 % of the price of the course. Irreversible participation will charge 100 % of the price of the course.

Welcome!

Tofuture Academy and the Trainers

———————————————————————————————————————————————————————————————-

GRI-Sertifioitu Koulutus – Jatkokurssi

GRI-organisaatio julkaisi uudet GRI-stantardit vuoden 2016 lopussa. 1.7.2018 asti yritykset pystyivät raportoimaan G4-ohjeituksen mukaan, mutta tämän jälkeiset GRI-raportit on laadittava uusien standardien mukaisesti.

Puolenpäivän mittaisen GRI-koulutuksen tarkoituksena on auttaa yritysvastuuraportoijia siirtymään sulavasti GRI G4 -ohjeiston käytöstä GRI-standardimaailmaan.

 

Puolenpäivän GRI-koulutus, Siirtyminen GRI-Standardeihin (Transition to GRI Standards),  järjestetään Espoossa 19.9.2018.

 

Osallistujalla tulisi olla hyvä tietämys G4-ohjeistosta ennen kurssille tuloa. Koulutuksen jälkeen ymmärrät GRI G4 ja GRI-standardien eroavaisuudet ja saat hyväksytysti suoritetusta kurssista erillisen GRI:n myöntämän todistuksen jälkikäteen sähköisesti.

Koulutusohjelma

Osa 1 – Johdanto

Miksi siirtyä GRI-standardeihin, mitä se tarkoittaa, yhteenveto uusista ominaisuuksista

Osa 2 – Yleiskatsaus GRI-standardeihin

Kuinka standardeja käytetään, uusi formaatti, yhteenveto sisällön selvennyksistä

Osa 3 – Yleiset standardit

GRI 101 Foundation, GRI 102 General Disclosures, GRI 103 Management Approach

Osa 4 – Aihekohtaiset standardit

Yleiskatsaus aihekohtaisiin standardeihin, tärkeät näkökohdat

Osa 5 – Keskeinen sisältö

Käsitteen “Impacts” (vaikutukset) selventäminen. Aiheraja, raportointi olennaisista aiheista, joita GRI-standardit eivät kata

Osa 6 – Lisätietoa ja tärkeitä lähteitä

Tärkeät lähteet ja vinkit siitymiseen GRI-standardimaailmaan

Kurssitiedot

Kenelle

GRI-sertifioitu koulutusmoduuli “Siirtyminen GRI-standardeihin” on lähtökohtaisesti tarkoitettu niille, jotka tuntevat jo entuudestaan GRI G4 -ohjeistuksen.

Niille, jotka ovat kiinnostuneita yritysvastuuraportoinnista, mutta joilla ei ole aikaisempaa kokemusta GRI G4 -ohjeistosta, järjestämme erillisen kahden päivän koulutuksen GRI Standards Certified Training Course, jossa käydään GRI-standardeja ja yritysvastuuraportointia perusteellisemmin läpi.

Milloin

Siirtyminen GRI-standardeihin -koulutus pidetään Espoossa Tofuturen toimitiloissa.

Osoite on:

Life Science Center

Keilaranta 16 B

02150 Espoo

Koulutus alkaa klo 9.00 ja päättyy 13.00. Tarjoamme kevyen aamupalan ennen koulutusta ja virvokkeita koulutuksen aikana.

Kurssimaksu

Siirtyminen GRI-standardeihin -koulutuksen kurssimaksu on 400 EUR (ALV 0 %), johon sisältyy koulutusmateriaali, kevyt aamupala ja virvokkeita koulutuksen aikana.

Kouluttajat ovat johtavia, suomalaisia yritysvastuun asiantuntijoita; Mikael Niskala ja Tomi Pajunen. Kouluttajat ovat GRI-sertifioituja.

 

Register

 

Annamme mielellämme lisätietoa kurssista! Lähetä sähköpostia osoitteeseen academy@tofuture.eu tai soita +358 (0)40 450 30 33.

Ilmoittautumisen peruuttaminen

Jos joudut peruuttamaan osallistumisesi kurssille alle seitsemän päivää ennen koulutuksen alkua, veloitamme kurssimaksusta 50 %. Peruuttamatta jääneistä osallistumisista veloitamme täyden kurssimaksun.

Tervetuloa!

Tofuture Academy ja Kouluttajat

 

ORDER A DEMO

Order a fully functional CSM Pilot!

The pilot version is fully functional, including a pre-configured setup and sample reports.

Please fill in the form below and we will get back to you shortly with information on how to kick start your sustainability reporting!